WWW.COOKPİT.NET WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
İşbu Cookpit Web Sitesi Kullanım Ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) https://cookpit.net/ internet sitesinin sahibi, merkezi : Yeşiltepe mahallesi Yeşil cadde, Balçık sitesi A/1 adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne haiz Cookpit Pizza Burger  ANONİM ŞİRKETİ, (“Cookpit”) ile  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

 

1.1. https://cookpit.net/ Web Sitesini (Kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz.
1.2. Cookpit, Cookpit restoranlarını, Cookpit ile arasındaki franchise sözleşmesi kapsamında işletmektedir. İşbu Site ile de Site’de belirtilen ve Cookpit’e ait olan Restoranlar/Şubeler, Cookpit’in sahibi olduğu, işlettiği veya hak sahibi olduğu Cookpit Restoran ve şubeleri online sipariş verilebilmektedir.
1.3. Cookpit, bu Sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve Site kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.4. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Cookpit tarafından işbu Sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Cookpit, işbu Sözleşme içinde belirtilen koşulları istediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler Site’de devamlı olarak kullanıcılarla paylaşılacaktır. Yapılan değişikliklerin tümü, Site’de yayınlandığı gün yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Bu sebeple, Site Kullanıcılarının ve Üyelerin devamlı olarak kullanım şartlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi Şartlarını Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir.

 

2. TANIMLAR

 

2.1. SİTE: Cookpit tarafından belirlenen koşullar dahilinde Üyelerin alışveriş yapmasının sağlandığı ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan https://cookpit.net/ aldı web sitesi.
2.2. KULLANICI: Site’yi üye olmadan alışveriş yapmaksızın Siteyi ziyaret eden kişidir.
2.3. LINK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara, içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK: Site’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, ürün, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
2.5. ÜYE: Cookpit ile https://cookpit.net/ Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi akdederek, üyelik sistemine dahil olmak suretiyle Site’den alışveriş yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
2.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”): Site vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmet ve mallardan yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Cookpit arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
2.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. gibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel veri olarak kabul edilen bilgilerdir.
2.8. ÜRÜN: Site’de ayrıntıları yer alan Cookpit tarafından sağlanan ürünler.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

3.1. Cookpit‘in, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Cookpit’e ait https://cookpit.net/ adresinde satışa sunulan Ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, Cookpit’ın; malın “teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede Ürünün Üye’ye teslimidir.
3.2. Cookpit, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Cookpit her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye ve Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Cookpit, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında sitesinde yayınlayarak Kullanıcı ve Üyelere bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Bu kapsamda Cookpit dönem dönem Site içerisinde yer alan bilgilerini, içeriklerini ve hizmetlerini revize edebilir. Dileyen Kullanıcı ve Üye yeni şartları kabul etmemesi halinde, işbu Sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir.
3.3. Site bünyesinde sunulacak mal ve hizmetlerden yararlanabilmek için Üye’lerin Cookpit tarafından belirlenecek ve Site’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Cookpit, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site’de yayınlamasıyla yürürlüğe konmuş addedilir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Sitesi’ye göndermiş olan Üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Cookpit tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
3.4. Üyelerin, Site üzerinden sipariş verebilmesi için bir hesap açarak üye olması gerekmektedir. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir ve böyle bir durumun tespiti halinde derhal Cookpit bilgilendirilir. Başka bir kullanıcının bilgileri ile Siteyi kullanmak ancak ilgili Üye’nin izni ile mümkün olup, bu tarz bir kullanımdan Cookpit’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.5. Üye’nin işbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya 3. kişileri zarara uğrattıklarının Cookpit tarafından tespit edilmesi üzerine, Üye’nin hesapları iptal edilerek, Site’nin kullanımına son verilebilir, gelecekte Site’yi kullanmaları engellenebilir ve/veya aleyhlerine hukuki dava veya takip yoluna gidilebilir. Bu durumda Üye’nin Site aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. Üyeler, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin İŞ Cookpit’den herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakları bulunmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3.6. Kullanıcı ve Üye, Site’yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Cookpit’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye, Cookpit’in altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir.
3.7. Cookpit, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. Cookpit, Kullanıcı ve Üye’nin Site’den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Bu içeriklerin üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verilmemektedir. Site yetkilileri ve/veya yazarları bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Cookpit, Site’nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Cookpit, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
3.8. Bu Site’nin içerisinde yer alan bilgiler veya Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflarda dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Cookpit yetkilileri, yazarları ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
3.9. Site herkese açık bir web sitesidir. Cookpit tarafından önceden verilmiş yazılı onayı olmaksızın bu Site’ye ve İŞ Cookpit’ye ait diğer web sitelerine Link verilemeyeceği gibi Site’de yer alan her türlü bilgi, resim, görsel, tasarım, yaratım, çalışma vs gibi unsurları başka bir mecra ya da internet sitesinde kullanılamaz.
3.10. İşbu Site Cookpit’in başka sitelerine veya Cookpit’in olmayan web sitelerine Linkler verebilir. Bu web sitelerine girmek tamamen Kullanıcı/Üye’nin insiyatifi ve sorumluluğundadır. Cookpit, Sitesi’nin Link verdiği Cookpit’e ait olmayan web sitelerinin içeriği, bütünlüğü, tutarlılığı veya doğruluğu ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu sitelere Link verilmesi İŞ Cookpit’in bu siteleri zımni olarak onayladığı anlamına gelmez. Cookpit ayrıca Site üzerinde yer alan 3.kişilere ait reklam veya sponsorlukların içeriklerinden veya hukuki düzenlemelere aykırılıklarından sorumlu değildir.
3.11. AWARİD’in, Kullanıcı ve/veya Üye’nin işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlal edildiğini ve/veya 3. Kişileri zarara uğrattıklarını tespit ettiği durumlarda, Kullanıcı ve/veya Üye, hesaplarının iptal edilerek, Site kullanımlarına son verilebileceğini, gelecekte Site’yi kullanmalarına engel olunabileceğini ve/veya aleyhlerine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul ederler. Bu durumda Kullanıcı ve Üye’nin Site aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı ve/veya Üye, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin Cookpit’dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakları bulunmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3.12. Site içerisinde yer alan Ürün resimleri tasvir amaçlı olup, sipariş neticesinde teslim edilen Ürün görsellerinde farklılıklar olabilir.
3.13. Üye’ler, Site’den bir ürün satın almadan önce, satış sözleşmesini akdetmelidir. Bunlar için Üyenin, ad, soyad, adres, iletişim ve ödeme bilgilerini ve adreslerini bildirmelidir.
3.14. Üyelik formunda veya satış anında talep edilen bilgilerin eksik veya yanlış olmasından Cookpit sorumlu olmayıp, sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.
3.15. Üye’nin Site aracılığı ile satın aldığı Ürün veya hizmet, 3. kişiler tarafından düzenlenen başka kampanyalarla birleştirilemez.
3.16. Üye, Site’ye üye olurken, kendisine Cookpit tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere “Kampanya ve Tanıtımlardan e-mail ile haberdar olmak istiyorum” ve/veya “Kampanya ve Tanıtımlardan SMS ile haberdar olmak istiyorum” kutu(lar)ını işaretleyerek onay vermiş ise, Cookpit Üye’nin söz konusu üyelik formunda vermiş oldukları bilgileri, Cookpit’in, bağlı kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından, her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları uygulamalarında ve Üyenin kendisi ile iletişim kurmak için kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına, başkaca ön izin almaya gerek olmaksızın muvafakat eder.
3.17. Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin işbu Sözleşme kapsamındaki elektronik ve sair iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Cookpit’ye çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Cookpit, talebin alınmasını müteakip Cookpit derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.
3.18. Üye ve Kullanıcı, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.19. 18 yaşından küçükler işbu Siteye üye olamazlar. Bu nedenle Siteye üye olanlar reşit olduklarını ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. 18 yaş altındakilerin Siteyi kullanmasından dolayı Cookpit herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Böyle bir izinsiz üyeliğin tespiti halinde Cookpit üyeliği sonlandırma hakkı saklıdır.
3.20. Siteden yapılan/yapılacak olan online alışverişlerde, güvenlik gereği hiçbir kart numarası site hafızasında depolanmaz. Ödeme sayfası ‘ SSL” sertifikası ile korunur. Sitede ilan edilen kampanyalarla ilgili tüm detaylar istenildiği zaman web sitesi yönetimi tarafından değiştirilebilir, iptal edilebilir.
3.21. Bu siteden toplanan bilgiler Cookpit’in satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan Cookpit yapısındaki değişikliklerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlara kısmen veya tamamen devredilebilir.
3.22. Kullanıcı/Üye, Siteyi herhangi bir kişisel bilgisini vermeden ziyaret edebilir, bilgi alabilir ve diğer hizmetlerimizden yararlanabilir. Kişisel bilgi verildiği takdirde, (adres, e-mail, telefon..vb) bu bilgiler, ancak Cookpit’in yasal yükümlülükleri veya işbu Sözleşme ile “Cookpit – Kişisel Verilere İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni”nde belirtlen koşul ve amaçlar çerçevesinde üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir. Kişisel bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.
3.23. Yükleyecek herhangi bir yazılımın riski Kullanıcı/Üye’ye aittir. Kullanıcı/Üye’nin yüklemeyi düşündüğü yazılımın bilgisayar veya kullandığı cihaza zarar vereceğine dair en ufak bir şüphesi var ise yükleme gerçekleştirmeden önce bir uzmanın görüşünü alması tavsiye edilmektedir.
3.24. Site’de başka firmalara, markalara ve ürün isimlerine referans verilebilir. Bu firmalar, markalar ve ürün isimleri sadece tanıtma/tanımlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda Cookpit, Site’de yer alan başka firmalar, markalar veya ürün isimleri ile ilgili bunların sahipleri, ürün veya hizmetleri ile ilgili temsilci konumunda değildir. Bu Site’de yer alan kişilere ait görüntüler, görüntülenen mekanlar, formlar, planlar veya grafikler Cookpit’in mülkiyetinde veya Cookpit tarafından izin alınarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bu işaret, marka, firma adları, marka, logo, kişilere ait görüntüler, görüntülenen mekanlar, formlar, planlar, grafikler vb. Kullanıcı/Üye tarafından kullanılması hak sahiplerinin haklarını ihlal edebilir.
3.25. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
3.26. Üye, dilediği zaman işbu Sözleşme’ye Site’deki “Kullanım Koşulları” sekmesinden ulaşabilecektir. Sözleşme Cookpit tarafından da süresiz olarak saklanacaktır..
3.27. Cookpit, Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
3.28. Site’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı ve Üye’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve Üye,Cookpit ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan ürünleri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, tasarımları, katalogları, listeleri, fiyat ve ürün özelliklerini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile, gerek başka yollarla İCookpit ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
3.29. Üye tarafından sağlanan/yüklenen görüşler, yorumlar, fotoğraflar, videolar sunumlar ve diğer iletiler iş bu Kullanım Kuralları’na uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilmektedir. Siteye Üyeler tarafından yüklenen/eklenen tüm içerikler Cookpit tarafından kontrol edilebilir. Kullanıcı, kendisi tarafından sunulan her türlü kullanıcı içeriğinin ilgili yasal düzenlemelere ve işbu Kullanım Koşullarına uygun olduğu, 3. Kişilerin marka, telif, gizlilik, ticari vs. haklarını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir şahsa veya kuruluşa zarar vermeyeceğini kabul etmekte olup, bu nedenle doğacak zararlardan da Cookpit’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. Üye, kendi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Cookpit, kendi takdirine bağlı olarak uygun görmediği Üye veya Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen her türlü içeriği her zaman değiştirebilme; üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, silme/kaldırma hakkına sahiptir. Cookpitbu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı veya Üye, Cookpitn talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Cookpit tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Cookpit tarafından yapılabilir. Cookpittarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye ve/veya Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı ve Üyeler’e aittir.
3.30. Cookpit, Site’de yer alan Kullanıcı ve Üye bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ancak bu bilgiler; Kullanıcı veya Üye kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, faaliyet alanı, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgilerle sınırlıdır.
3.31. Üye, Site’nin kullanılmasından doğan dolandırıcılık amaçlı durumlarda, Cookpit aleyhinde herhangi bir 3.şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı Cookpit’i, memurlarını, müdürlerini, hissedarlarını, çalışanlarını, acentelerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektedir.
3.32. Site dünya çapında erişebilir olmasına rağmen, Site aracılığıyla veya Site üzerinde sağlanan veya sunulan tüm özellikler, ürünler veya hizmetler Türkiye ile sınırlı olup, Türkiye’de de herkese ve tüm coğrafi bölge/lokasyonlara yönelik değildir. Bu nedenle Site’de Cookpit’in hizmet vermediği yerlerde geçersizdir. Hizmetin sağlanabildiği coğrafi bölgeler/lokasyonlar satın alma kısmında gösterilmektedir. Kullanıcının Uygulama’nın faaliyet göstermediği ülkeler/coğrafi bölgeler/lokasyonlardan Uygulama’ya eriştiğiniz takdirde, inisiyatif ve yürürlükteki yerel kanunlara uyma sorumluluğu tamamen size aittir.
3.33. Cookpit, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve online ödeme sistemini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Cookpit, güvenlik şüphesi olduğunu düşündüğü durumlarda, ilgili Üye’nin online ödeme yöntemi ile ödeme yapmasını belirli bir süre askıya alabilir, tamamen durdurabilir veya Üyeliği iptal edebilir.

 

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 

4.1. İşbu Site’nin hak sahibi Cookpit
’dır. Bu Site, Sitenin yazılımı, tasarımı ve Site’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, başta Cookpit markası olmak üzere markalar, slogan, ürünler, görseller, grafik görüntüler, videolar, resimler, menüler, düğmeler, metinler (Sitenin “görünüşü ve hissi”), fiyat bilgileri, listeler, görseller ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site’nin sunumu Cookpit, ya da Cookpit’ın izin ve/veya lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Site’deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video, dosyaların, katalogların ve listelerin Cookpit’in yazılı ön onayı olmadan elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka benzeri herhangi bir yol ve araçla kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması, bu içerikten türev eserler yaratılması ya da bunları kamuya teşhir edilmesi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) yasaktır. Kullanıcı ve üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, tercüme edilemez, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Cookpit ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve Üye, Cookpit hizmetlerini, Cookpit bilgilerini ve Cookpit’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Cookpit’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için veya Cookpit’in yazılı izni ile mümkündür.
4.2. İşbu Sözleşme dahilinde Cookpit’in hizmetleri, Site bilgileri, Cookpit telif haklarına tabi çalışmaları, Cookpit ve Cookpit ticari markaları, unvanı, logoları, ürünleri, Cookpit ticari görünümü veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklar münhasıran Cookpit, ortakları, bağlı kuruluşları veya Cookpit’in lisans aldığı hak sahiplerine aittir. Bu nedenle Cookpit’e ait tüm bu marka ve fikri/sınai haklar açıkça yazılı izin verilmediği takdirde hiçbir şekilde kısmen veya tamamen kopyalanamaz, kullanılamaz, değiştirilemez, yayılamaz, işlenemez, temsil edilemez, tercüme edilemez veya benzeri şekillerde kullanılamaz. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

5. PROMOSYON VE KAPMANYALAR:

 

5.1. Ürünler zaman zaman özel tekliflere, promosyon veya kampanyalara tabi olabilir. Tüm kampanya ve promosyonlar belirtilen süre boyunca geçerli olup, Cookpit dilediği zaman kampanya ve promosyonlar koşullarında değişiklik yapabilir veya bunları sonlandırabilir. Ancak bu durumun ilanından önce verdiğiniz siparişlerde belirtilen promosyon veya kampanyadan yararlanabilirsiniz. Aksi belirtilmedikçe başka promosyon ve kampanyalar ile birleştirilemezler. Kampanya ve promosyonlar stoklar ile sınırlı olabilir.
5.2. Cookpit Şube/Restoranlardaki, online siparişteki,ara gelsin veya ara gel al modeli veya uygulamadaki siparişlerde fiyat farklılıkları olabilir. Şubeler arasındaki fiyatlar da farklılık gösterebilir.
5.3. Sipariş şekliyle bağlantılı olarak promosyon ve kampanyalar da değişiklik gösterebilir. Bazı promosyon ve kampanyalar sadece belirli tip sipariş modeline uygulanabilir.
5.4. Cookpit satış bedellerini her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

 

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu Sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Cookpit tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Cookpit Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üyenin üyeliğini iptal ederek işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Üye ise dilediği zaman yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin Cookpit’e ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve Üye’nin kaydı silinir.

 

7. DEVİR

 

Cookpit, bu Sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır

 

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

 

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyelik kaydı yaparak, “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” düğmesini tıklayarak, Sözleşme hükümlerini onayladığı anda yürürlüğe girer. Bu durum Üye’nin bu Sözleşmede belirtilen tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcılar da, ancak iş Sözleşme hükümlerini kabul etmeleri halinde Site’yi kullanmaya devam edebilirler. Bu nedenle Site’yi kullanmaları, kabul anlamına gelecektir. İşbu Sözleşme Üye’nin Site üzerinden üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır.

İşbu Kullanım Koşullarına dair soru veya şüpheleriniz ya da Kullanım Koşulu veya Siteden kaynaklanan konular için lütfen bizimle irtibata geçin: info@cookpit.net